Microsoft Dynamics 365 Business Central

Hvad er Business Central?

FarPay’s integration til Microsoft Business Central, gør det muligt for dig at sende dine fakturaer direkte til dine privat- og erhvervskunder, enten via e-mail eller som e-faktura, samt at modtage indbetalinger fra disse til direkte bogføring og udligning, uanset hvilken betalingsløsning kunden har anvendt til betalingen. Derudover er det muligt administrere automatiske betalingsaftaler, herunder tilmelding, ændring og afmelding.

Business Central med FarPay integration

Med denne integration har du mulighed for at effektivisere dine interne forretningsgange, frigive dyrebare ressourcer, og reducere jeres administrative udgifter betragteligt. I stedet for at skulle udskrive, kuvertere og distribuere dine fakturaer manuelt, er det muligt at sende fakturaer direkte til dine kunder, med eller uden betalingsaftale.

Med betalingsaftale betyder, at fakturabeløbet trækkes automatisk fra kundens bankkonto, betalingskort eller MobilePay på forfaldsdatoen, som står på fakturaen, og overføres til jeres bankkonto.

Fordele:

 • Hurtig betaling af sendte fakturaer
 • Hurtigere “cash-flow”
 • Hurtig og enkel bogføring af indbetalinger og udligning af fakturaer
 • Effektivisering af daglige arbejdsrutiner
 • Lavere driftsudgifter
 • Reducering af papirforbrug
 • Reducering af manuelle indtastninger
 • Reducering af fejlmuligheder
 • Systemet tager højde for bankhelligdage
 • Digitalt arkiv hos FarPay af alle sendte/modtagne fakturaer og betalingsaftaler
 • Al kommunikation mellem FarPay og Microsoft Business Central logges, og kan ses inde på debitoren
 • Muligt at vælge en eller flere betalingsløsninger (MobilePay, Betalingsservice, Leverandørservice, betalingskort, FI-kort)

Øvrige regnskabsprogrammer

e-conomic udvides med forsendelsesflow, betalingsmuligheder og tilmeldinger af betalingsaftaler

MS Dynamics NAV er et regnskabsystem til store virksomheder med API til Farpay

Tilgængelige betalingsløsninger med Business Central

Leverandørservice er en betalingsløsning til virksomheder hvor pengene flyttes fra kundens konto

MobilePay Invoice er en bettalingsløsning til enkelte betalinger, der sendes til kunders MobilePay app til betaling

MobilePay Subscriptions giver dine kunder mulighed for at tilmelde automatiske betalinger i deres MobilePay app.

Kortbetaling er en betalingsløsning, hvor du kan trække penge direkte af kundens kort

FI-kort +71 giver dine kunder mulighed for at betale en regning igennem deres netbank.