Leverandørservice

Rating

Betalingssikkerhed

Fleksibilitet

Brugervenlighed

Hvad er Leverandørservice?

Leverandørservice er en betalingsløsning til virksomheder, der gerne vil automatisere deres tilbagevendende betalinger fra erhvervskunder. Leverandørservice anvendes typisk til betalinger fra dine kunder, men kan også bruges den anden vej – altså til at tilbagebetale kunden, hvis han sidder med en kreditnota.

Det essentielle med Leverandørservice er, at dine kunder altid betaler til tiden. Desuden har du mulighed for dag-til-dag betalinger, som sikrer dig hurtig besked om evt. afviste betalinger. 

Leverandørservice kan optimere din virksomheds likviditet, da automatisering af opkrævninger giver en stabil strøm af betalende kunder. Ultimativt giver Leverandørservice dig et redskab til en sundere virksomhedsøkonomi.

Hvordan bruges Leverandørservice i FarPay?

Med en aftale om Leverandørservice kan I trække penge direkte fra kundens bankkonto. Man kan sige, at Leverandørservice fungerer som en mere åben adgang mellem kreditor og debitors konti.

Det sikrer betalinger til tiden og færre bekymringer om rykkere, betalingsfrister og afviste betalinger. Sikkerheden i faste betalingsfrister, og muligheden for at trække betalinger direkte fra kundes bankkonto, giver en bedre pengestrøm og likviditet for din virksomhed.

Fordele og ulemper

Automatiske betalinger er kerneydelsen for Leverandørservice. Som virksomhed får du den store fordel, at dine kunder betaler til tiden. Samtidig skal du bruge færre ressourcer på at sende rykkere, der risikerer at skabe gnidninger mellem dig og dine kunder. Alt i alt får du både en sund virksomhedsøkonomi og optimeret likviditetsstyring.

En ulempe med Leverandørservice er, at de ikke tilbyder automatisk advisering. Det betyder, at du selv har ansvar for at informere kunderne om fremtidige træk fra deres bankkonto. FarPay tilbyder en integreret løsning, hvor adviseringen til dine kunder foregår helt automatisk. Dermed sikrer du, at kunden altid er informeret om kommende betalinger.