FarPay opnår ISO 27001 og ISO 27701 Certificeringer

FarPays informationssikkerhed og persondatabeskyttelse har været under luppen. Vi er nu ISO/IEC 27001- og ISO/IEC 27701-certificeret.

FarPay er certificeret efter ISO 27001, som er nøglen til at højne informationssikkerheden. Vi har valgt at udvidet vores certificering til også at omfatte ISO 27701, som har særligt fokus på privatlivsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger.

Certificeringen er bevis på, at FarPay lever op til en række internationalt fastlagte krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer af ledelsessystemet. Dette sikrer, at vi er godt rustet og i stand til at håndtere udfordringerne i en verden under konstant forandring.

Kun få virksomheder i Danmark har implementeret netop disse to standarder og har efterfølgende opnået ISO-certificeringen. For vores kunder og samarbejdspartnere er certificeringen garanti for, at FarPay driftes og udvikles efter et sæt høje sikkerhedsstandarder.

Læs seneste rapport her.