Betalingsservice

Rating

Betalingssikkerhed

Fleksibilitet

Brugervenlighed

Hvad er Betalingsservice?

Betalingsservice er et system til automatiske betalinger – typisk af et indbetalingskort (kendt som FI-kort, FIK eller +71 betaling), hvor første betaling foretages manuelt og modtageren opretter efterfølgende betalinger til automatisk betaling på forfaldsdatoen.

Den automatiske betaling fortsætter, indtil betalingsaftalen bliver afmeldt.

Fordelen ved Betalingsservice er, at modtageren ikke selv fysisk skal betale regningerne, og at der ikke skal sendes rykkere, for alle regninger betales automatisk og rettidigt.

Kunden får hver måned en samlet betalingsoversigt – typisk på e-Boks eller netbank – hvor man kan se, hvad man betaler for og hvornår. Denne betalingsløsning giver flest fordele, hvis I har mange privatkunder, men den kan også bruges til B2B-kunder.

Hvordan bruges Betalingsservice i FarPay?

Vi gør det nemt at komme i gang med Betalingsservice for både jeres virksomhed og jeres kunder. 

I sender en faktura, hvor første betaling skal overføres manuelt via indbetalingskort (FIK/+71) i netbank, hvorefter kunden nemt opretter en fast betalingsaftale.

Som alternativ til, at kunden opretter betalingsaftalen manuelt, kan I let oprette en aftale, allerede når kunden oprettes i jeres system, og så bliver selv første regning betalt automatisk.

Når betalingsaftalen er oprettet, sørger FarPay for, at alle de fakturaer, der bogføres på denne kunde, bliver betalt automatisk præcis på forfaldsdatoen. 

Vi automatiserer alle processer i forbindelse med at sende og modtage data til/fra Betalingsservice, så du slipper for at udsende faktura og indbetalingskort, hver gang kunden skal betale.

Fordele ved Betalingsservice

Som allerede skrevet, betaler kunder, der er tilmeldt Betalingsservice, deres regninger rettidigt, så I nemt får jeres tilgodehavender hjem til tiden.

Betalingssikkerheden er meget høj på grund af det automatiske betalinger, og statistisk oplever virksomheder, der tilbyder kunderne automatiske betalinger, større kundeloyalitet. 

Automatiske betalinger reducerer også behovet for at sende rykkere Dermed sparer I tid og administration og har samtidig lavere tab på debitorer og færre telefonopkald til kundeservice. Men i takt med, at I måske bruger færre ressourcer på kundeservice, kan I også opleve længere ventetider i telefonkøer hvilket kan lede til utilfredse kunder, så det kræver balancegang at sørge for, at alle oplever fordele.

Ulemper ved Betalingsservice

Betalingsservice er et effektivt, men også stift system. I får kun jeres penge til tiden, hvis I overholder tidsfristen for indsendelse af opkrævningsdata, som er senest kl. 9.00 den 6. sidste bankdag i måneden.

Hvis Betalingsservice – uanset årsag – ikke modtager dine betalingsdata før tidsfristen, får I først jeres penge med en måneds forsinkelse.

Betalingsservice tilbyder dog en service (mod gebyr på kr. 9,75 pr. aktion), hvor du kan advisere kunder om betalinger, hvis du afleverer data til Betalingsservice mellem 6. sidste bankdag kl. 18.30 og til 3. sidste bankdag kl. 18.30.

Se Betalingsservices betalingskalender med tidsfrister og ekstraadviseringer her

NB! Hvis jeres virksomhed har hyppige og/eller regelmæssige faktureringer af erhvervskunder, får I nok større fordele med Leverandørservice end Betalingsservice. Og hvis I har flere end 1.530 transaktioner årligt, er Leverandørservice også billigere.