Betalingsservice

Rating

Betalingssikkerhed

Fleksibilitet

Brugervenlighed

Hvad er Betalingsservice?

Betalingsservice er et system, hvor der foretages automatiske betalinger. Betalingsservice anvendes typisk sammen med indbetalingskort, også kendt som FI-kort, FIK eller +71 betalinger, hvor den første betaling foretages.

Med Betalingsservice kan modtageren tilmelde regninger til automatisk betaling, så de bliver betalt på selve forfaldsdatoen, uanset om det er månedligt, kvartalsvis, årligt osv. Den automatiske betaling fortsætter indtil betalingsaftalen bliver afmeldt.

Fordelen ved Betalingsservice er, at modtageren ikke selv skal betale regningerne manuelt, og at der ikke skal sendes rykkere, da alle regninger betales rettidigt.

De som tilmelder automatiske betalinger via Betalingsservice, får hver måned en samlet betalingsoversigt (advisering), hvor de kan se hvad de betaler for og hvornår. Betalingsoversigten får modtageren typisk i e-Boks eller i netbanken. 

Betalingsservice har de største fordele overfor B2C kunder, men kan også anvendes til B2B kunder, dog det ikke altid kan dække virksomhedens behov, på grund af manglende fleksibilitet.

Hvordan bruges Betalingsservice i FarPay?

FarPay gør det nemt at komme i gang med Betalingsservice både for virksomheden, som skal sende opkrævninger til Betalingsservice og for modtagerne, der skal betale med Betalingsservice. 

I stedet for at modtageren skal betale den første faktura manuelt, kan vedkommende nemt oprette en betalingsaftale allerede når han bliver oprettet som kunde og dermed inden den første faktura bliver bogført.

Kunden kan også oprette betalingsaftalen i forbindelse med betalingen af en faktura. Det sker når kunden har modtaget en faktura, hvor betalingen manuelt overføres som betaling af  et Indbetalingskort (FIK/+71) i netbanken, og samtidig vælger kunden at oprette en betalingsaftale. 

Når betalingsaftalen er oprettet, sørger FarPay for at alle fakturaer, som bogføres på kunder med betalingsaftaler, bliver betalt automatisk på selve forfaldsdatoen. 

FarPay automatiserer alle processer i forbindelse med at sende og modtage data til og fra Betalingsservice, sådan at du sparer en masse tid og ressourcer, da du slipper for at udsende enkelte fakturaer og indbetalingskort, hver gang du skal opkræve penge fra kunden.

Fordele og ulemper

Når kunder er tilmeldt Betalingsservice, er det sikkert at de betaler deres regninger rettidigt og dermed får virksomheden nemt og uden besvær indkrævet deres tilgodehavende. 

Ved anvendelse af Betalingsservice er betalingssikkerheden meget høj, da kunden automatisk bliver trukket, når han har oprettet en Betalingsserviceaftale. Virksomheder hvor kunderne er tilmeldt automatiske betalinger oplever en lavere kundeafgang (churn) end de virksomheder, som ikke tilbyder deres kunder automatiske betalinger. 

Automatiske betalinger medfører også, at virksomheder sender færre rykkere og dermed sparer tid og ressourcer på administrative opgaver. Det medfører også, at virksomhederne har mindre tab på debitorer og færre telefonopkald til kundeservice. 

Virksomheder, som har hyppige og/eller regelmæssige faktureringer af erhvervskunder, kan have en fordel ved at anvende Leverandørservice i stedet for Betalingsservice. Hvis virksomheden har flere end 1.530 transaktioner årligt, er det også billigere at anvende Leverandørservice i forhold til Betalingsservice.

I takt med at flere og flere kunder tilmelder sig automatiske betalinger, anvender virksomheden færre og færre ressourcer på at administrere kunderne. Virksomheden sparer en masse tid og ressourcer, da der ikke skal sendes fakturaer og indbetalingskort, hver gang penge skal opkræves fra kunden.

Betalingsservice er ikke en så fleksibel måde at opkræve og betale regninger på, som de nyere og mere moderne løsninger er. Anvendelse af Betalingsservice kan i nogle tilfælde være lidt upraktisk, da tidsfristen for indsendelse af opkrævningsdata, som betyder, at Betalingsservice skal have modtaget disse senest kl. 9.00 den 6. sidste bankdag i måneden, for at kunne trække beløbet 1. bankdag i efterfølgende måned.

Hvis Betalingsservice, af en eller anden årsag, ikke modtager dine betalingsdata før den givne tidsfrist, vil den pågældende opkrævning først gennemføres med en måneds forsinkelse.

Betalingsservice tilbyder dog en service (mod gebyr på kr. 9,75 pr. stk.), hvor du ved aflevering af betalingsdata fra 6. sidste bankdag kl. 18.30, indtil 3. sidste bank kl. 18.30, kan bede om ekstraadvisering.

Betalingsservice har lavet deres egen betalingskalender. Her kan du se alle tidsfrister samt ekstraadviseringer.

Se Betalingservice kalender her

Betalingsservice Kalender

Øvrige Betalingsløsninger

Leverandørservice er en betalingsløsning til virksomheder hvor pengene flyttes fra kundens konto

Kortbetaling er en betalingsløsning, hvor du kan trække penge direkte af kundens kort

MobilePay Invoice er en bettalingsløsning til enkelte betalinger, der sendes til kunders MobilePay app til betaling

MobilePay Subscriptions giver dine kunder mulighed for at tilmelde automatiske betalinger i deres MobilePay app.

FI-kort +71 giver dine kunder mulighed for at betale en regning igennem deres netbank.