Betalingsservice frister 2024

Opkrævninger kan indleveres helt frem til kl. 16.00 nedenstående dage.

JANUARMandag den 22/1
FEBRUARTirsdag den 20/2
MARTSMandag den 18/3
APRILFredag den 19/4
MAJOnsdag den 22/5
JUNIOnsdag den 19/6
JULIMandag den 22/7
AUGUSTOnsdag den 21/8
SEPTEMBERTirsdag den 19/9
OKTOBERTirsdag den 22/10
NOVEMBEROnsdag den 20/11
DECEMBERMandag den 16/12

Registrering af abonnementer og afbetalinger skal være afsluttede senest kl. 16.00 ovenstående dage.

Har du spørgsmål til FarPay?

Du er altid velkommen til at kontakte vores support på telefon eller mail.