Betalingsservice frister 2023 & 2024

Opkrævninger kan indleveres helt frem til kl. 16.00 nedenstående dage.

GÆLDENDE FOR 2023GÆLDENDE FOR 2024
JANUARFredag den 20/1JANUARMandag den 22/1
FEBRUARFredag den 17/2FEBRUARTirsdag den 20/2
MARTSOnsdag den 22/3MARTSMandag den 18/3
APRILOnsdag den 19/4APRILFredag den 19/4
MAJOnsdag den 17/5MAJOnsdag den 22/5
JUNIOnsdag den 21/6JUNIOnsdag den 19/6
JULITorsdag den 20/7JULIMandag den 22/7
AUGUSTTirsdag den 22/8AUGUSTOnsdag den 21/8
SEPTEMBEROnsdag den 20/9SEPTEMBERTirsdag den 19/9
OKTOBERFredag den 20/10OKTOBERTirsdag den 22/10
NOVEMBERTirsdag den 21/11NOVEMBEROnsdag den 20/11
DECEMBERMandag den 18/12DECEMBERMandag den 16/12

Registrering af abonnementer og afbetalinger skal være afsluttede senest kl. 16.00 ovenstående dage.

Har du spørgsmål til FarPay?

Du er altid velkommen til at kontakte vores support på telefon eller mail.