Hvad er problemerne med konventionel debitorstyring?

Traditionel debitorstyring indebærer manuel håndtering af fakturering, opfølgning og inddrivelse af udeståender, hvilket er både tidskrævende og ofte fejlbehæftet. Det betyder nemlig, at man som bogholder manuelt skal udsende fakturaer, lave kontoafstemninger og sende påmindelser til debitorer, der mangler at betale. Køres processen manuelt, skal virksomheden hver dag logge ind på netbank og downloade en fil for så at bogføre hver enkelt betaling manuelt.

Der er dog risiko for mange fejl ved manuel dataindtastning. For eksempel bliver fakturanumre ikke altid noteret korrekt; nogle skriver et telefonnummer, nogle får skrevet et forkert tal, mens andre slet ikke skriver noget. I så fald kan det være svært at afgøre, hvad der er blevet betalt for, og derfor kan det blive et besværligt detektivarbejde at afstemme virksomhedens konto. Denne manuelle proces giver heller ikke et særligt godt overblik, da den gør det svært at opretholde et realtidsbillede af virksomhedens økonomi og udestående.

Automatisk debitorstyring med FarPay giver økonomiafdelingerne et bogholderi, der altid er opdateret, samtidig med, at det giver et komplet indblik i udestående på tværs af kundernes foretrukne betalingsmetoder. Når en virksomhed går over til automatisk debitorstyring, så går processen fra at blive styret manuelt til, at der dagligt ligger en kassekladde klar i økonomistyringssystemet, hvor virksomheden kan se alt, hvad der er betalt den pågældende dag. Alle oplysningerne hentes og opdateres automatisk, så alt, virksomheden skal gøre, er at tjekke listen hurtigt igennem, trykke bogfør, og så er den opgave klaret.