SMS for her og nu behandling

Integration med Farpay

SMS en regning

Når en regning sendes som SMS får man en meget dirrekte kommunikation til kunden. Her er har sendes SMS, hvor kunder oftest reagerer med det samme og betaler fakturaen.
Når modtageren har smartphone, præsenteres fakturaen med virksomhedens logo, så kunden ikke er i tvivl hvem reningen skal betales til.

SMS en tilmelding

En tilmelding af en automatisk betalingsaftale kan også sendes til kunden. Dette kan gøres som del af en “onboarding” process, hvor du beder kunden om en tilmelding.
Her kan du enten bede kunden om at tilmelde en specifik aftale, eller vælge selv imellem dem din virksomed giver mulighed for.

Andre beskeder på SMS

Når kundens betalingskort udgår, modtager kunden en SMS, hvor det nye kort kan angives med det samme.

SMS er instant

Det, der karakteriserer SMS kommunikation, er at den er aktuel, og appelerer til kunden om at agrere med det samme. Dette mål nåes ved at FarPay SMSer er meget målrettede mod enkelte opgaver, og at behandling af disse beskeder kan håndteres med det samme. Herved har din virksomhed mulgihed for dirrekte kommunikation på en meget nærtgående kommunikationskanal.