Fibia

Selv om fiberselskabet Fibia oplever massiv kundetilvækst, så er håndteringen af fakturaer og betalingsløsninger med FarPay-løsningen effektiviseret i så høj en grad, at håndteringen af opkrævninger og betalinger eksekveres uden at Fibia har været nødsaget til at ansætte flere medarbejdere.

Med FarPay-løsningen sendes alle udgående fakturaer automatisk fra Fibias regnskabssystem til FarPay, som automatisk fordeler dem mellem betalingsløsningerne.

”Ved at automatisere hele processen med FarPay-løsningen kan vi nu køre langt flere transaktioner igennem. Derved kan vi ekspandere antallet af opkrævninger og betalinger uden at skulle rekruttere yderligere medarbejdere i Billing-afdelingen,”

Morten Peter Rasmussen, Billing Manager, Fibia.

FarPay-løsningen sikrer, at der altid opkræves i det rigtige format og til rette tid. Det hele foregår automatisk, hvilket er med til at effektivisere de manuelle arbejdsgange samt reducere fejl i fakturahåndteringen.

Moderne betalingsløsninger

Fibia er NRGis og SEAS-NVEs fælles fibernetselskab og er blandt Danmarks største. Det er Fibia, der har lagt fibernet på store dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Fibia har passeret mere end 300.000 husstande og erhvervsvirksomheder med fibernet og har flere end 165.000 kunder.

Tidligere kunne Fibia kun tilbyde deres kunder at betale via Betalingsservice eller få tilsendt Girokort via post. Men med FarPay-løsningen har Fibia hurtigt og smidigt fået adgang til også at kunne tilbyde sine kunder at betale med MobilePay eller betalingskort.

”Det er vigtigt for os, at vi har hurtig og nem adgang til at kunne tilbyde vores kunder de sidste nye og mest moderne betalingsløsninger. Med FarPay-løsningen kan vi nemt koble os på nye betalingsløsninger, uden at vi behøver at lave ændringer i vores eksisterende systemer.”

Morten Peter Rasmussen, BIlling Manager, Fibia

FarPay integrerer direkte med alle regnskabssystemer og med FarPays usynlige motor koblet på, arbejder Billing-afdelingen fuldstændig, som de er vant til i Navision.

At vækste med FarPay

FarPay kan tilpasses alle typer og størrelser af kunder, og det betyder, at virksomheder nemt kan vokse, tilpasse og udvide med nye betalingsløsninger. Det månedlige abonnement er tilpasset de enkelte virksomheders behov.

FarPay giver mulighed for automatiske påmindelser til kunden, når systemet opdager, at kunden ikke har betalt. Typisk betaler kunden hurtigere, hvilket er med til at generere bedre cashflow og mindre arbejde med at inddrive udestående.