Betingelser “Automatisk kortbetaling”

Ved automatisk kortbetaling accepterer du, at virksomheden gemmer dine betalingskortoplysninger, så beløb automatisk kan blive trukket fra dit kort ved senere betalinger. Når du indgår aftalen, skal det klart fremgå, hvor meget og hvornår virksomheden må hæve på dit betalingskort.

Automatiske kortbetalinger kan være:

  • et fast beløb med fast betalingsdag, fx et abonnement.
  • en tank-op aftale uden fast betalingsdag, fx en telefonoptankningsaftale.
  • et beløb, der ikke er aftalt på forhånd, fx et udeblivelsesgebyr i fitnesscentret.
  • et varierende beløb til betaling af fakturaer fra virksomheden.

Hvis betalingsaftalen giver virksomheden mulighed for at trække andre beløb end det faste beløb, eller hvis tidspunktet for betalingen ikke er bestemt på forhånd, skal du dog have besked i god tid, før pengene bliver trukket fra din konto.

Når du betaler med et internationalt betalingskort, f.eks. Visa eller MasterCard, sker der automatisk reservation af beløbet på dit betalingskort, indtil beløbet trækkes eller reservationen ophæves. Der sker dog ikke reservation hvis du betaler med Dankort.

Du skal have mulighed for at få tilbageført beløbet i op til 14 dage, efter at betalingen er gennemført. Fører virksomheden ikke pengene tilbage til din konto, når du ønsker en betaling afvist, kan du kontakte din bank for at få stoppet betalingen.

Det samme gælder, hvis du ikke mener, at du har indgået en betalingsaftale, men blot givet dine betalingskortoplysninger for en enkelt betaling. Også her kan banken stoppe videre betalinger.

Virksomheden behøver ikke varsle dig, hvis den kun trækker et fast beløb på et forud fastsat tidspunkt. Det gælder, uanset om aftalen giver den mulighed for at trække et højere beløb.

Ved automatisk kortbetaling får du ikke – som ved Betalingsservice – sendt en samlet oversigt over dine faste betalinger, men du kan se betalingerne på din kontooversigt.

Du kan til enhver tid opsige din automatiske betalingsaftale og vælge en anden betalingsform. Ønsker du stadig at modtage varen eller ydelsen, eller er du stadig bundet af aftalen, fx et abonnement, må du altså aftale en anden betalingsform.

Automatisk kortbetaling er som udgangspunkt gratis for dig som forbruger at benytte, fordi virksomheder ikke må opkræve et gebyr hos forbrugerne, hvis betalingen sker med de mest almindelige betalingskort som Dankort, Visa og Mastercard.

Tilmelding til “Automatisk kortbetaling” kan ske via online fakturaen, via scanning af QR-kode på indbetalingskort, eller via mobile apps som er skræddersyet til formålet. På vegne af virksomheden kan FarPay sende en e-mail til dig, som er udstyret med indbygget funktionalitet, som du anvender til registrering af dine kortoplysninger.

Når du tilmelder dig “Automatisk kortbetaling”, skal du tilmelde dig kvittering via e-mail eller sms. På vegne af virksomheden sender FarPay løbende advisering til dig om hver enkel automatisk overførsel, eller forsøg på automatisk overførsel, samt varsel om betalingskortets udløb.

Du kan til enhver tid ændre dine betalingskort oplysninger, og du kan endvidere til enhver tid afmelde dine aftaler om “Automatisk kortbetaling”.

Er du tilmeldt “Automatisk kortbetaling”, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af dine forhold, f.eks. hvis betalingen afvises af dig eller din bank, er virksomheden berettiget til at fremsende en rykker til dig. Rykkeren fremsendes primært via e-mail, men kan alternativt fremsendes med almindelig post.

Virksomheden er berettiget til at opkræve et rykkergebyr herfor, jf. virksomhedens generelle betingelser i den forbindelse. Virksomheden er berettiget til at ophæve aftalen om “Automatisk kortbetaling”, hvis betalinger gentagne gange afvises eller ikke kan gennemføres. I disse tilfælde træder virksomhedens standard opkrævningsmetoder i kraft.