Hvad koster en faktura?

Den samlede omkostning ved at fakturere kunderne er et vigtigt nøgletal, der måler effektiviteten af jeres økonomiafdeling samt tilstanden af jeres faktureringsproces.

Faktureringsprocessen omfatter hele cyklussen fra generering af en faktura, distribution af faktura til kunderne, betalingsprocessen, bogføring og håndtering af faktureringsforespørgsler.

En international undersøgelse peger på, at de bedst performende virksomheder bruger DKK 9,80 pr. faktura i processen, mens de dårligste performere bruger mere end tre gange det beløb, nemlig DKK 41,41 pr. faktura.

En effektiv måde at sænke omkostningerne er ved at digitalisere og automatisere debitorbogholderiprocessen.

Med et digitaliseret og automatiseret debitorbogholderi kan økonomiafdelingen spare tid og dermed frigøre ressourcer til at fokusere på mere værdiskabende opgaver. Samtidig elimineres den menneskelige fejlrisiko forbundet med manuelle processer. Den hurtigere fakturering og smartere inddrivelse af udeståender bidrager til forbedret likviditet, mens realtidsrapportering og overvågning giver en klarere forståelse af virksomhedens økonomiske situation og et bedre udgangspunkt for at besvare faktureringsforespørgsler fra kunderne mere effektivt. Sidst men ikke mindst sikrer automatiserede påmindelser og adgang til de nyeste betalingsløsninger en forbedret kundeoplevelse.

Vil du inspireres til, hvordan I kan sænke omkostningerne til jeres fakturering? Få en demo af FarPay her.